Tillgänglighet

Vi förbinder oss att tillhandahålla den bästa upplevelsen för alla våra användare. Vi fortsätter kontinuerligt att arbeta med att göra vår webbplats tillgänglig för alla oavsett behov.

Vi har använt bästa metoder och standarder för tillgänglighet som definierat enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 AA).

Nyckelfunktioner inkluderar:

  • Alla sidor kan effektivt navigeras med endast ett tangentbord.
  • Alla sidor har förståeliga rubrikstrukturer och riktmärken
  • Alla sidor har hoppa över-länkar som första fokuserbart element
  • Alla bild- och ikonknappar har en motsvarande alternativ text
  • Alla sidor följer en konsekvent navigationsstruktur

Vi förbinder oss att fortsätta att förbättra vår tillgänglighet och välkomnar din återkoppling. Om du stöter på ett problem när du använder vår webbplats, skicka in din återkoppling med följande formulär: